De naam van mijn  bedrijf / praktijk is

Kleurpunt 
Praktijk voor Kunstzinnige Ontwikkeling en Begeleiding

Voor mijn activiteiten op het gebied van cursussen en workshops voor kinderen en volwassenen kun je kijken bij   www.jouwkleurpunt.nl 

 

The name of my company / practice is

Colorpoint.  Kleurpunt 
Practice for Artistic Development and Guidance

For my activities in the area of ​​courses and workshops for children and adults you can look at www.jouwkleurpunt.nl